Arkivversion 2021:1
Foto: Jonas Andersson

Anvisning för användande av dimensioneringstabeller trafikklass 1-5

Hänsyn ska tas till lokala omständigheter:

  • Osäkerhet om variationer i terrassbottens kvalitet och grundvattennivå.
  • Särskilt smal körbana vid t ex farthinder och cirkulationsplatser där slitaget blir extra stort.
  • Trafik under byggnadstiden både för gatubyggnaden och intilliggande anläggningar Onormal belastning på främst GC-ytor med t ex truckar, containers, drift- och underhållsfordon och räddningstjänstfordon.

Tillämpning av TRVK Väg – Trafikverkets tekniska krav Vägkonstruktion (TRV 2011:072). Dokumentet ska vid projektering användas tillsammans med TRVR Väg (TRV 2011:073) samt TRV Geo (TRV 2011:047).  

 

Förutsättningar Klimatzon 1

ÅDT k = årsmedeldygnstrafik per körfält

Standardaxlar N ekv = 379.6 ÅDT totalt

  • Om k = 0 ( Beräkningsanvisning: TRVK Väg)
  • Om A = 8% ( Beräkningsanvisning: TRVK Väg)
  • Om B = 1,3 ( Beräkningsanvisning: TRVK Väg)
  • Om n = 20 ( Beräkningsanvisning: TRVK Väg) 

 

Större trafikmängd än trafikklass 5 

Dimensionering görs direkt i TRVK Väg vad gäller lagertjocklekar, dock ska följande bundna lager med funktionella krav enligt TK:s 13PA1 TBv/bel ingå:

  • Slitlager 32 mm
  • Bindlager 68 mm
  • Bundet bärlager xx mm (tjocklek uträknas enligt TRVK Väg).