Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Anvisning för användande av dimensioneringstabeller trafikklass 1-5

Hänsyn ska tas till lokala omständigheter:

  • Osäkerhet om variationer i terrassbottens kvalitet och grundvattennivå.
  • Särskilt smal körbana vid t ex farthinder och cirkulationsplatser där slitaget blir extra stort.
  • Trafik under byggnadstiden både för gatubyggnaden och intilliggande anläggningar Onormal belastning på främst GC-ytor med t ex truckar, containers, drift- och underhållsfordon och räddningstjänstfordon.

Tillämpning av Trafikverkets TRVINFRA-00224 – Överbyggnad väg, Dimensionering och utformning. För val av geotextil, se 12J Geotextil som materialskiljande lager i vägöverbyggnad.

 

Förutsättningar Klimatzon 1

ÅDT k = årsmedeldygnstrafik per körfält

Standardaxlar N ekv = 379.6 ÅDT totalt

  • Om k = 0 ( Beräkningsanvisning: TRVK Väg 2011:072)
  • Om A = 8% ( Beräkningsanvisning: TRVK Väg 2011:072)
  • Om B = 1,3 ( Beräkningsanvisning: TRVK Väg 2011:072)
  • Om n = 20 ( Beräkningsanvisning: TRVK Väg 2011:072) 

 

Större trafikmängd än trafikklass 5 

Dimensionering görs direkt i TRVK Väg vad gäller lagertjocklekar, dock ska följande bundna lager med funktionella krav enligt 13PA1 TBv/bel ingå:

  • Slitlager 32 mm
  • Bindlager 68 mm
  • Bundet bärlager xx mm (tjocklek uträknas enligt TRVK Väg).

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.