Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

Ledningssystem

Kabelförläggning i mark ska utföras enligt SS 424 14 37.

Anvisningar för förläggning av kabel i mark finns även i gällande EBR och Göteborg Energi Nät AB:s regler för kabelförläggning.

Kablar och ledningar för vägbelysning ska förläggas i rör i mark.

Längs väg ska kablar och ledningar förläggas i rör SRN DVK50 och tvärs väg i SRS110.

Ledningsnätet ska dimensioneras med hänsyn taget till gällande utlösningsvilkor, startströmmar och spänningsfall.