Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Kommunikation ska ske enligt projektets kommunikationsplan och enligt projektets kontaktlista. Se över och uppdatera kommunikationsplanen i och med att projektet övergår i nya skeden. Säkerställ att trafikanter, boende och verksamma blir kontaktade i god tid innan byggstart.