Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Ritningen upprättas i skala 1:100.

 

Monteringsritningen ska innehålla följande uppgifter:

 

 • Tangeringspunkternas läge, radier och sektioner
 • Båglängder
 • Rällängder. Hela rälen ska synas på en ritning
 • Avstånd mellan eventuella spårhållare = hålning
 • Markera om bågen är konvex eller konkav
 • Rälnumrering
 • Isolerskarvar
 • Avvattningslådor och skyddslådor
 • Det ska vara föreskrivet att skarvluckor på 15 mm är inräknade
 • Norrpil
 • Grundkarta, tunn
 • Konnektionslinjer mellan ritningar och hänvisning till angränsande ritningar
 • Tabell för räler

 

Se stadsmiljöförvaltningens Banstandard konstruktion och underhåll kap K 1.1.13 för dimensionerande bestämmelser.

 

Tabell för räler

För generella regler för upprättande av ritningar se 12CE Ritningar.