Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Ritningen upprättas i skala 1:100.

 

Monteringsritningen ska innehålla följande uppgifter:

 

 • Tangeringspunkternas läge, radier och sektioner
 • Båglängder
 • Rällängder. Hela rälen ska synas på en ritning
 • Avstånd mellan eventuella spårhållare = hålning
 • Markera om bågen är konvex eller konkav
 • Rälnumrering
 • Isolerskarvar
 • Avvattningslådor och skyddslådor
 • Det ska vara föreskrivet att skarvluckor på 15 mm är inräknade
 • Norrpil
 • Grundkarta, tunn
 • Konnektionslinjer mellan ritningar och hänvisning till angränsande ritningar
 • Tabell för räler

 

Se stadsmiljöförvaltningens Banstandard konstruktion och underhåll kap K 1.1.13 för dimensionerande bestämmelser.

 

Tabell för räler

För generella regler för upprättande av ritningar se 12CE Ritningar.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.