Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Exempel på anläggningar som ingår i verksamhetsområdet är spår och hållplatser med tillhörande strömförsörjning, signal- och informationssystem, byggnader, vänthallar, belysningar, dräneringar etcetera, se även SÄO och banstandard.

Dokument och handlingar ska inkluderas i den tekniska dokumentationen där det är aktuellt enligt definitioner nedan.

Rubrikerna nedan överensstämmer med mapparna i mappstrukturen och de gråa rubrikraderna i dokumentöversikten. Om det i rubriken står ett förkortat namn inom parentes så har det namnet kortats ner i mappstrukturen för att undvika att sökvägen blir för lång, exempelvis DoU-instruktioner.

Avvikelser

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Funktionskrav och avvikelselista för spårvägsprojektering

Bilder och video

Samtliga bilder och videos som berör verksamhetsområdet.

Byggvarudeklaration

Samtliga byggvarudeklarationer för verksamhetsområdet som behövs för att komplettera produktspecifikationer.

Drift- och underhållsinstruktioner (DoU-instruktioner)

Drift- och underhållsinstruktioner som behövs för att förvalta anläggning av berört verksamhetsområde.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Skötselanvisningar
  • Skötselanvisningar för vegetationsytor
  • Alla skötselanvisningar för verksamhetsområdet gata.
 • Andra instruktioner som är av intresse för förvaltaren.

Kvalitetsdokumentation

Av entreprenören överlämnad kvalitetsdokumentation och provning av material som berör verksamhetsområdet.

Materialgarantier

Samtliga garantibevis som berör verksamhetsområdet.

Material

Samtliga dokument som behövs för förvaltning och drift- och underhåll av material.

Följande ska skickas in:

 • Förteckning över inbyggt material minst innehållande:
  • Produkter
  • Artikel
  • Leverantör
 • Andra dokument som är av intresse för förvaltaren.

Materiallistor

Av beställaren tillhandahållen materiel för spår, signal och kontaktledning m.m.

 • Material som ska återanvändas i projektet (exklusive fall B-massor)
 • Rivet material som är beställarens egendom
 • Material som beställaren tillhandahåller

Mjukvara

 • Metadata
  • Systemkrav
  • Version av mjukvara
  • Användningsområde
  • Leverantör
  • Informationsklassning
 • Dokumentation för avtal och licenser
 • Behörighetshantering och autentisering
 • Annan dokumentation som kan vara av intresse för förvaltaren

Produktspecifikation

Produktspecifikationer för verksamhetsområdet anläggningar inklusive detaljer.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Materialförteckning
 • Andra produktspecifikationer som är av intresse för förvaltaren.

Protokoll

Samtliga protokoll som är av intresse för förvaltaren.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Protokoll från genomförd ibruktagandebesiktning samt godkännande av spåranläggning för trafikstart.
  • Brister ska protokolleras i ”Granskningsprotokoll banarbete” Dessa utförs av stadsmiljöförvaltningen och ska vara framme två veckor före slutbesiktning.
 • Protokoll från projekteringsstartmöte.
 • Andra protokoll som är av intresse för förvaltaren.

Riskanalys

Riskanalys för spår inklusive bilagor.

Tekniska handlingar

Samtliga tekniska handlingar som behövs för att förvalta anläggningar inom verksamhetsområdet.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Mängdförteckning med beskrivande text, se 12CH Leverans av bygghandlingar
 • Konstruktionsberäkningar för spår och kontaktledningar
 • Anslutning av jordning
 • Andra tekniska handlingar som är av intresse för förvaltaren.

Modellfiler

Modellfiler för uppdatering av verksamhetsområdets anläggningsregister.

Följande ska inkluderas i relationshandlingen, om aktuellt:

 • Arbetsområde
 • Geotekniska förstärkningsåtgärder
 • Kantlinjer
 • Ledningar
 • Planteringsplan
 • Spåranläggning
 • Vägutrustning
 • Ytskikt

Inmätningsfil för ovanstående modellfiler

Ritningar

Ritningsförteckning samt aktuella ritningar enligt följande:

 • Översiktsplan (0001-0099)
 • Höjdplan (1000-1599)
 • Utrustningsplan (1700-1799)
 • Ytskiktsplan (1800-1899)
 • Planteringsplan (1900-1999)
 • Längdprofil (2000-2479)
 • Profilritning spår (2480-2499)
 • Normalsektion (3000-3499)
 • Ledningsplan (4000-4199)
 • Kabelplan (4220-4249)
 • Kontaktledningsplan (4600-4649)
 • Jordningsplan (4650-4699)
 • Signal- och växelstyrningsanläggning (4700-4779)
 • Växelvärme (4780-4799)
 • Signalsäkerhetsanläggning (4800-4899)
 • Projektanpassad standardritning för kontaktledning (4900-4999)
 • Geotekniska ritningar/provgropsritning (6000-6599)
 • Geotekniska ritningar (6600-6699)
 • Tvärsektion och sektionsplan (7000-7599)
 • Vägutrustningsplan (8000-8299)
 • Specialritningar (9000-9299)
 • Monteringsritning, spår (9300-9319)
 • Rälsnumreringsritning, spår (9320-9339)
 • Växelbeställningsritning, spår (9340-9359)
 • Spårplan (9360-9379)
 • Kopplingsschema (Teknikskåp och styrsystem)
 • Använda eller justerade standardritningar (se 1BA Gällande standardritningar), ritningsnumrering enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.