Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Stina Olsson

Visionen för stadens ljus är att skapa en naturlig känsla och möjlighet att våga och vilja röra sig fritt i staden under dygnets alla timmar. Stadslivet ska på ett trivsamt och tryggt sätt bidra till hållbar stadsutveckling.

Dokumentet Stadens Ljus utgör en del i Göteborgs stadsmiljöpolicy som en gemensam utgångspunkt för att ljus, markbeläggning, möbler etcetera ska tala samma språk. De olika delarna i stadsmiljöpolicyn ska tillsammans främja en väl genomtänkt gestaltning som stärker Göteborgs karaktärer.

Ljus är upplevelse och belysning är verktyget.

Stadens Ljus är tillsammans med Teknisk Handbok ett verktyg som ska användas tidigt i planeringen av planerare och beställare för att ge upplevelser som stärker ett tryggt stadsliv. I policyn redovisas ett övergripande perspektiv och ett förhållningssätt som gäller för ljussättning i Göteborgs stad. Policyn är uppdelad i 9 delområden, läs vidare i Stadens ljus.

Dokument