Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Byggritningars innehåll

På höjdplanen eller motsvarande ska framgå kantstödets start- och slutpunkt och vilken typ som avses. Vid kantstöd av granit anges dessutom synlig höjd. Se 12L Kantstöd Har annan normalhöjd bestämts ska detta framgå av normalsektion eller på annat sätt.

 

Kantstödsbeteckningar

Ritningssymboler, exempel