Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Byggritningars innehåll

På höjdplanen eller motsvarande ska framgå kantstödets start- och slutpunkt och vilken typ som avses. Vid kantstöd av granit anges dessutom synlig höjd. Se 12L Kantstöd/Kantstöds synliga höjd, principer. Har annan normalhöjd bestämts ska detta framgå av normalsektion eller på annat sätt.

 

Kantstödsbeteckningar

Ritningssymboler, exempel