Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Sådd bör ske snarast möjligt på grund av risker för erosion och för att fröogräs ej ska hinna etablera sig. Det kan vara ekonomiskt motiverat att utföra en tillfällig direktsådd för att undvika dessa problem. Gräsarmeringsnät eller annat som förhindrar erosion kan i speciella fall vara att föredra.

Slutlig sådd bör sedan ske så snart som möjligt även om inte hela projektets gräsytor är klara eller årstiden för sådd inte är perfekt. Komplettering av grässådden är ofta billigare än att åtgärda erosionsskador.

Samkross (0-20) i slänter tillsammans med direktsådd är många gånger lämpligt. Slänter kan då färdigjusteras även under vinterhalvåret.

Beträffande vertikalradier gäller följande i meter:

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.