Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

I detta avsnitt behandlas alla gröngjorda ytor som i detaljplan är markerade som trafikmark och allmän platsmark.

Grundläggande bör vara att spara befintlig vegetation inom området där naturlig växtlighet finns. Där ingrepp görs i eller i anslutning till naturmark ska om möjligt skapas förutsättningar för ett återställande av marken till naturmark. Detta kommer på sikt att innebära lägre driftkostnader och ett naturligt landskap.

Vegetationsytor indelas i olika skötselklasser beroende på typ av vegetation, utveckling och krav på underhåll. Skötselklassen överensstämmer med underhållsklassen med undantag för Buskage B, som är en klass dit buskaget överförs sedan det slutit sig.

Hänsyn ska tas till omkringliggande ytors klassning, så att det blir få klasser och stora sammanhängande ytor.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.