Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Stig Hedström

Funktionskartan är en webbapplikation som i huvudsak är till för att visa verksamhetsdata för stadsmiljöförvaltningens funktionsentreprenader och skötseldata för samordnade skötselentreprenader inom Göteborgs Stad. Ansökan om konto sker på Funktionskartans hemsida, där ett formulär om kontaktuppgifter, koppling till ovan nämnda entreprenader och val av kartor ska fyllas i.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.