Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Stig Hedström

Funktionskartan är en webbapplikation som i huvudsak är till för att visa verksamhetsdata för stadsmiljöförvaltningens funktionsentreprenader och skötseldata för samordnade skötselentreprenader inom Göteborgs Stad. Ansökan om konto sker på Funktionskartans hemsida, där ett formulär om kontaktuppgifter, koppling till ovan nämnda entreprenader och val av kartor ska fyllas i.