Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Avfallsfordon behöver komma fram för att tömma sopkärl och ansluta till sopsugar. Många gånger sker detta på allmänna gator. Ibland kan det också ske genom trafikering på kvartersmarksgator. Om inte en godkänd väg finns i anslutning till avfallsutrymmet måste en sådan anläggas. Sopbilar får inte köra på cykel- och gångvägar.

På grund av olycksrisken ska backning undvikas och får endast förekomma vid vändning med max en billängd. På gårdar i bostadsområden och i närheten av skolor, förskolor och områden där äldre och personer med funktionsnedsättningar ofta vistas får inte backvändning förekomma.