Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Stig Hedström

Systemstöd används för att samla in, lagra, bearbeta och distribuera information för stadsmiljöförvaltningens verksamhet och där igenom stödja kommunikationen med externa aktörer.
Syftet med systemstöden är att effektivisera verksamheten, tillgängliggöra information som behövs för att förvalta och utveckla den allmänna platsen och för att kunna kommunicera med entreprenörer vilka moment som behöver utföras.

För att få åtkomst till systemstöden krävs behörighet som måste beviljas av stadsmiljöförvaltningen.
Under respektive systemstöd finns beskrivet hur ansökan om behörighet kan sökas.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.