Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Stig Hedström

Systemstöd används för att samla in, lagra, bearbeta och distribuera information för trafikkontorets verksamhet och där igenom stödja kommunikationen med externa aktörer.
Syftet med systemstöden är att effektivisera verksamheten, tillgängliggöra information som behövs för att förvalta och utveckla den allmänna platsen och för att kunna kommunicera med entreprenörer vilka moment som behöver utföras.

För att få åtkomst till systemstöden krävs behörighet som måste beviljas av trafikkontoret.
Under respektive systemstöd finns beskrivet hur ansökan om behörighet kan sökas.