Arkivversion 2020:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Uppföljning av gemensamma miljökrav för entreprenader

I alla upphandlingar ska följande tre dokument ingå:

  • Gemensamma miljökrav för entreprenader 
  • Vägledning till gemensamma miljökrav för entreprenader 
  • Trafikkontorets anvisning för miljöbonus i Trafikkontorets entreprenader. Komplement till gemensamma miljökrav för entreprenader

För mer information om dokumenten, se kap. 13BA Miljökrav vid upphandling av entreprenader

Uppföljning av hur entreprenören uppfyller kraven görs genom miljörevisioner. En miljörevisor kontrollerar på plats hur kraven uppfylls. Byggledare och representant för entreprenören ska också delta i miljörevisionen. Miljörevisorn sammanställer en rapport som delges miljöhandläggaren, planeringsledaren/projektledaren, byggledaren och entreprenören. Avvikelser hanteras av planeringsledaren/projektledaren.

Om entreprenören begär miljöbonus ska alltid kontroll av fordon och arbetsmaskiner göras. Planeringsledaren/projektledaren reglerar bonus och viten.

Följande kontrolleras:

  • Drivmedel
  • Emissionskrav på motorer i lätta fordon tunga fordon och arbetsmaskiner
  • Hydraulvätskor och hydrauloljor ska uppfylla miljöegenskapskraven
  • Ytterligare kontroller läggs till vid behov