Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Detta kapitel innehåller anvisningar för projektering av anläggningar på allmän platsmark i Göteborgs stad.
All projektering ska göras utifrån den specifika platsens förutsättningar. Tidigare utförd planering, trafik- och utformningsförslag, förprojektering etc. ska ligga till grund för projekteringsarbetet. Avsteg från standard eller anvisning beskriven i TH får inte ske utan särskilt godkännande av stadsmiljöförvaltningen.
Se vidare 1 Om TH.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.