Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Bitumenbundna överbyggnadslager ska följa stadsmiljöförvaltningens 13PA1 TBv/belTeknisk beskrivning väg/beläggning – funktionella egenskaper. Text i TDOK 2013:0529 version 4.0 är rådgörande, se dokument till höger.

Vid arbeten där asfaltbeläggning i spår ska utföras ska Teknisk beskrivning spårväg/Beläggning – funktionella egenskaper, 13PA2 Asfalt i spår, användas. Spårvägsbanan ska dimensioneras för ÅDT>4000 fordon. 

Vid förändring av trafikföringsprincip på befintliga gator och vägar såsom kantstensflyttning, förträngningar, breddning etc. där beläggning påverkas i hög utsträckning eller där asfaltfogar riskerar att hamna i hjulspåren ska hela gatans bredd asfalteras. Ny beläggning påbörjas så att tvärgående asfaltskarv läggs ca 5 – 10 m före och efter åtgärdsområde.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.