Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Granit, smågatsten

Produkten är beskriven i Europastandard SS-EN 1342. Om inget annat bestäms av beställaren ska gatsten med avvikelser enligt klass 2 användas.

Mått: för smågatsten 8/10 A = 90 + 15 mm

  • Antal per m2 ca 100 st
  • Vikt per m2 ca 200 kg
  • Vid radsättning gäller snävare toleranser: 90 + 10 (8/10)

 

Utförande (mönster) gatstensytor

Den vanligaste mönstertypen är bågmönster. Mönster med raka skift samt diagonal- och kryssättning kan förekomma.

Bågmönster kan sättas på ett flertal sätt. Gatstensleverantörer har kataloger med mönsterförslag. Planritningen eller motsvarande bör klart visa vilket mönster som ska sättas.

Bågmönster är ofta det enda alternativet om stenen är begagnad och stenens dimensioner varierar beroende på inblandning av äldre sten eller om stenen tidigare har suttit i bågmönster. Raka skift kräver lika bredd på stenen utmed hela skiftet.