Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Både placering och utformning av gatumöbler har stor betydelse för såväl intrycket som tillgängligheten till staden. Det är viktigt att gatuutrustningen placeras där behovet finns samtidigt som den inte får utgöra hinder för framkomligheten. Att det placeras ut bänkar som gör det möjligt att vila är en del av tillgängligheten.

Genom att placera möblerna i möbleringszoner ges ett enhetligare intryck samtidigt som det är lättare att hitta linjer som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att ta sig fram och orientera sig. Största andelen av möblerna på en plats eller sträcka ska väljas så att de kan användas av personer med funktionsnedsättning. Möblerna ska vid behov markeras så att de inte utgör någon risk för personer med nedsatt syn att gå in i. Läs mer under 2AI1 Tillgänglighet för personer med funktionsvariationer

För val av cykelställ se 3CE Cykelparkering.