Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Vid förekomst av konstverk på, eller i närheten av, etableringsområdet tas kontakt med ansvarig förvaltare enligt kompetens ”Offentlig konst” till höger på sidan.
Andra förvaltare kan förekomma, men angivna i kontaktlistan kan bistå med råd om var den eventuellt kan sökas.
Förvaltaren informeras om de planerade arbetena och ges möjlighet att, i god tid innan arbetena startar, göra en initial bedömning av om det aktuella konstverket kan komma att påverkas av dem. Mer ingående bedömningar, såsom besiktning och rådgivning kring nödvändiga skyddsåtgärder i det specifika fallet, bör utföras av konservator med sakkunskap om det aktuella materialet. Förvaltaren varken utför eller bekostar beställning av dessa tjänster, men kan bistå med råd kring bland annat lämplig arbetsgång.