Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Vid förekomst av konstverk på, eller i närheten av, etableringsområdet tas kontakt med ansvarig förvaltare enligt kompetens ”Offentlig konst” till höger på sidan.
Andra förvaltare kan förekomma, men angivna i kontaktlistan kan bistå med råd om var den eventuellt kan sökas.
Förvaltaren informeras om de planerade arbetena och ges möjlighet att, i god tid innan arbetena startar, göra en initial bedömning av om det aktuella konstverket kan komma att påverkas av dem. Mer ingående bedömningar, såsom besiktning och rådgivning kring nödvändiga skyddsåtgärder i det specifika fallet, bör utföras av konservator med sakkunskap om det aktuella materialet. Förvaltaren varken utför eller bekostar beställning av dessa tjänster, men kan bistå med råd kring bland annat lämplig arbetsgång.

Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.