Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Markarmaturer och Pollare ska användas mycket restriktivt.

Markarmaturer ska vara generellt ovan markyta (ej nergrävda)

Pollare ska vara utrustad med servicelucka.

Avvikelsen ska godkännas av trafikkontorets planeringsledare belysning, se kompetens ”Belysning” till höger på sidan.

Kontakter