Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Stig Hedström

Vägutrustningskartan finns för trafikkontorets gator och för Trafikverkets större vägar inom Göteborg. Vägutrustningskartan innehåller information om vägmarkeringar och vägmärken och används som kartunderlag vid projektering av ny- och ombyggnationer samt vid drift- och funktionsentreprenader. Kartan används också som underlag vid trafikreglering, parkeringsreglering samt evenemangsplanering.

Vägutrustningskartan ajourhålls kontinuerligt. På länken ”Vägutrustningskartan” till höger på sidan finns Vägutrustningskartan i formaten pdf eller dwf som uppdateras en gång per månad.

Förfrågan om åtkomst till ”Vägutrustningskartan” mejlas till kompetens ”Vägutrustningskartan-web”. Förfrågan om inloggning ska innehålla namn, företag, telefonnummer och en förklaring om i vilket sammanhang ”Vägutrustningskartan” ska nyttjas. Trafikkontoret kommer därefter återkoppla med inloggningsuppgifter.

Vid behov av Vägutrustningskartan i formatet DWG kan det, mot en avgift, beställas av handläggarna, se 3OF3 Vägutrustningskartan (VU-kartan)

Kontakter