Arkivversion 2021:1
Foto: Jonas Andersson

Vägutrustningskartan finns för trafikkontorets gator och för Trafikverkets större vägar inom Göteborg. Vägutrustningskartan innehåller information om vägmarkeringar och vägmärken och används som kartunderlag vid projektering av ny- och ombyggnationer samt vid drift- och funktionsentreprenader. Kartan används också som underlag vid trafikreglering, parkeringsreglering samt evenemangsplanering.

Vägutrustningskartan ajourhålls kontinuerligt. På länken ”Vägutrustningskartan” till höger på sidan finns Vägutrustningskartan i formaten pdf eller dwf som uppdateras en gång per månad.

Förfrågan om åtkomst till ”Vägutrustningskartan” mejlas till kompetens ”Vägutrustningskartan”. Förfrågan om inloggning ska innehålla namn, företag, telefonnummer och en förklaring om i vilket sammanhang ”Vägutrustningskartan” ska nyttjas. Trafikkontoret kommer därefter återkoppla med inloggningsuppgifter.

Vid behov av Vägutrustningskartan i formatet DWG kan det, mot en avgift, beställas av handläggarna, se 3OF3 Trafikanordningskartan

Kontakter