Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Stig Hedström

Vägutrustningskartan finns för stadsmiljöförvaltningens gator och för Trafikverkets större vägar inom Göteborg. Vägutrustningskartan innehåller information om vägmarkeringar och vägmärken och används som kartunderlag vid projektering av ny- och ombyggnationer samt vid drift- och funktionsentreprenader. Kartan används också som underlag vid trafikreglering, parkeringsreglering samt evenemangsplanering.

Vägutrustningskartan ajourhålls kontinuerligt. På länken ”Vägutrustningskartan” till höger på sidan finns Vägutrustningskartan i formaten pdf eller dwf som uppdateras en gång per månad.

Förfrågan om åtkomst till ”Vägutrustningskartan” mejlas till kompetens ”Vägutrustningskartan-web”. Förfrågan om inloggning ska innehålla namn, företag, telefonnummer och en förklaring om i vilket sammanhang ”Vägutrustningskartan” ska nyttjas. Stadsmiljöförvaltningens kommer därefter återkoppla med inloggningsuppgifter.

Vid behov av Vägutrustningskartan i formatet DWG kan det, mot en avgift, beställas av handläggarna, se 3OF3 Vägutrustningskartan (VU-kartan)

Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.