Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Roksana Kazeroony

Allmänt

Samtliga stolpar ska utgöras av standardstolpar.

Om projektet har andra önskemål måste planeringsledare belysning kontaktas för godkännande, se kompetens ”Belysning” till höger på sidan. Vid val av stolpe ska hänsyn alltid tas till stolpar i omgivande anläggningar så att anläggningarna harmonierar med varandra. 

Ytbehandling av stolpar enligt 12QD2 Varmförzinkat stål under ”Ytbehandlingssystem för master och belysningsstolpar”. Varmförzinkade stolpar ska vara rotlackade.

Inga skyltar får monteras på stadsmiljöförvaltningens belysningsstolpar.

Vid eventuell flyttning av befintliga stolpar ska stadsmiljöförvaltningens byggledare för funktionsentreprenad belysning utföra besiktning av stolpen. Då stolpen bedöms ha mindre än 20 års livslängd kvar, ska de i stället ersättas med nya. Vid tveksamheter ska kontakt tas med stadsmiljöförvaltningens planeringsledare belysning enligt kompetens ”Belysning” se till höger på sidan.

Slopad kabel ska dras ur stolpen vid schaktningsarbeten.

Om kabeln inte går att dra ur stolpen ska den klippas underkant lucköppning.

E- F- och P-stolpar skrotas och ersätts med nya standardstolpar.

A- B- C- och Gasstolpar samt Fontellare som demonterats ska lämnas till funktionsentreprenörens förråd som stadsmiljöförvaltningens byggledare för funktionsentreprenad belysning anvisar.

Stolpar ska i övrigt vara helt rensade från armaturer, kablar, stolpinsatser och jordrester med mera.

Funktionsentreprenören för belysning tar emot och dokumenterar mottagandet.