Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Allmänt

Samtliga stolpar ska utgöras av standardstolpar.

Om projektet har andra önskemål måste planeringsledare belysning kontaktas, se kompetens ”Belysning” till höger på sidan. Vid val av stolpe ska hänsyn alltid tas till stolpar i omgivande anläggningar så att anläggningarna harmonierar med varandra. 

Ytbehandling av stolpar enligt 12QD2 Varmförzinkat stål under ”Ytbehandlingssystem för master och belysningsstolpar”. Varmförzinkade stolpar ska vara rotlackade.

Inga skyltar får monteras på trafikkontorets belysningsstolpar.

Vid eventuell flyttning av befintliga stolpar ska trafikkontorets byggledare för funktionsentreprenad belysning utföra besiktning av stolpen. Då stolpen bedöms ha mindre än halva teoretiska livslängden kvar, (ca 20 år) ska de i stället ersättas med nya. Vid tveksamheter ska kontakt tas med trafikkontorets planeringsledare belysning enligt kompetens ”Belysning se till höger på sidan.

E- och F-stolpar skrotas och ersätts med nya standardstolpar.

A- B- C- och Gasstolpar samt Fontellare som demonterats ska lämnas till funktionsentreprenörens förråd som trafikkontorets byggledare för funktionsentreprenad belysning anvisar.

Stolpar ska i övrigt vara helt rensade från armaturer, kablar, stolpinsatser och jordrester med mera.

Funktionsentreprenören för belysning tar emot och dokumenterar mottagandet.

Ritningar
Kontakter