Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Signal- och växelstyrningsanläggning samt signalsäkerhetsanläggning; planritningar, konstruktionsritningar och växelvärme.

Befintliga redovisas med tunna streckade linjer, stolpar ska vara ofyllda, men vid åtgärd ska signalstolparna numreras och specificeras i tabell. Nytt ska vara tjocka heldragna linjer, signalstolpar ska vara fyllda. Standardskala är 1:200.

 

På ledningsplanen redovisas, utöver vad som finns på stomplanen, följande:

 

Befintligt

 • Befintliga ledningar och kablar (redovisas streckat) inklusive typ
 • Befintliga signalstolpar i vissa fall numrerade
 • Befintliga uppvärmda ytor redovisas med raster över ytan

 

Nytt

 • Samtliga ledningar som hör till signal- och växelstyrning med dimension och typ
 • Spårledningar
 • Anmälan för växelomläggning
 • Kablars läge
 • För kablar anges bredd för respektive schakt. Särskild etikett används
 • Växelsignalstolpar och stolpe för serviceomkopplare med koordinater i centrum stolpe
 • Lägesangivelse av brunnar, stolpar med mera bör ske genom koordinatbestämning (tabell redovisas på ledningsplan) eller angivande av sektion och sidomått eller enligt standardritning 3582
 • Numrering av stolpar, brunnar med mera
 • Reservat för framtida ledningar vid aktuellt behov
 • Detektorslingor (måttsätts)
 • Måttsättning ska ske från tangentpunkt
 • I större projekt kan ritningarna utplottas i färg

För generella regler för upprättande av ritningar se 12CE Ritningar.