Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Signal- och växelstyrningsanläggning samt signalsäkerhetsanläggning; planritningar, konstruktionsritningar och växelvärme.

Befintliga redovisas med tunna streckade linjer, stolpar ska vara ofyllda, men vid åtgärd ska signalstolparna numreras och specificeras i tabell. Nytt ska vara tjocka heldragna linjer, signalstolpar ska vara fyllda. Standardskala är 1:200.

 

På ledningsplanen redovisas, utöver vad som finns på stomplanen, följande:

 

Befintligt

 • Befintliga ledningar och kablar (redovisas streckat) inklusive typ
 • Befintliga signalstolpar i vissa fall numrerade
 • Befintliga uppvärmda ytor redovisas med raster över ytan

 

Nytt

 • Samtliga ledningar som hör till signal- och växelstyrning med dimension och typ
 • Spårledningar
 • Anmälan för växelomläggning
 • Kablars läge
 • För kablar anges bredd för respektive schakt. Särskild etikett används
 • Växelsignalstolpar och stolpe för serviceomkopplare med koordinater i centrum stolpe
 • Lägesangivelse av brunnar, stolpar med mera bör ske genom koordinatbestämning (tabell redovisas på ledningsplan) eller angivande av sektion och sidomått eller enligt standardritning 3582
 • Numrering av stolpar, brunnar med mera
 • Reservat för framtida ledningar vid aktuellt behov
 • Detektorslingor (måttsätts)
 • Måttsättning ska ske från tangentpunkt
 • I större projekt kan ritningarna utplottas i färg

För generella regler för upprättande av ritningar se 12CE Ritningar.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.