Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Magnus Vennersten

Alla som på olika sätt påverkas av arbete har rätt att bli informerade om detta i god tid. Vid ett projekt är det viktigt att tänka på ansvaret för att rutinen för driftförändringar följs (läs mer under 12CG3 Driftförändring).

Du som är utförare ansvarar för att fastighetsägare, boende, verksamheter och andra berörda informeras om arbeten som planeras i deras närområde. Det gäller såväl investerings- som drift- och underhållsprojekt. 

Du som utförare* ansvarar för att löpande kommunicera via trafiknytt till alla berörda parter om:

 • påverkan under tiden arbetet utförs
 • vad som ska göras
 • varför arbetet utförs

Detta kommuniceras och hanteras enligt följande instruktion:

När görs trafiknytt?   

10 arbetsdagar innan aktuellt arbete och/eller när godkänd TA-plan finns tar utföraren fram ett trafiknytt. Trafiknytt innehåller information om framkomlighet och påverkan.

Påverkan kan handla om uppstart, trafikomläggning, avstängning, störning och andra olägenheter i ett pågående byggprojekt.

Hur hanteras trafiknytt?  

 1. Utföraren skapar ett trafiknytt med hjälp av mallen. Använd mallen och fyll i aktuell och anpassad information.
 2. Utföraren (via platschef eller byggledare) skickar in trafiknytt till kompetens ”Trafiknytt” till höger på sidan 10 arbetsdagar innan aktuellt arbete, och inväntar svar från trafikkontoret.
 3. Trafikkontoret granskar trafiknytt och återkommer till utföraren med ett godkänt trafiknytt.
 4. Efter svar från trafikkontoret så ser utföraren till att informationen når berörda parter i anslutning till arbetsområdet, genom att sätta upp eller dela ut trafiknytt i området. För att informera boende anslås trafiknytti trappuppgångar i bostadshus eller delas ut i brevlådor. Informationen får endast anslås på sådant sätt som inte strider mot den lokala ordningsstadgan. Fastighetsägare och verksamheter informeras på lämpligt sätt. Vid större projekt är personliga besök eller informationsmöten att rekommendera. Hur större kommunikationsinsatser utförs sker i samråd med beställaren.
 5. Trafikkontoret ansvarar för att publicera trafiknytt på stadens webbsida.
 6. Trafikkontoret ansvarar för att mejla godkänt trafiknytt till:
 • Projektledaren/uppdragsledaren
 • Byggledare för projektet
 • Webbansvarig på trafikkontoret
 • Ansvariga för trafikanordningsplaner på trafikkontoret
 • Trafiksamordningsfunktionen på trafikkontoret
 • Göteborg Stads kontaktcenter
 • Trafiken.nu
 • Trafik Göteborg

Trafiknytt ska innehålla  

 • En kort beskrivning om vilken typ av arbete som ska utföras och varför.
 • Datum som anger arbetsperioden.
 • Tydliga tidsangivelser som anger när på dygnet som arbetet utförs.
 • En tydlig karta över arbetsområdet som visar var påverkan finns.
 • Svar på om/hur trafiken kommer att påverkas av arbetet?
 • Svar på om/hur trafiken kommer att ledas om?
 • Kontaktuppgifter till trafikkontorets byggledare, entreprenörens byggledare och Göteborgs Stads kontaktcenter.

 

*Med utförare menas entreprenör eller konsult som utför ett arbete på uppdrag av annan part.

 

 

Dokument
 • Trafiknytt (mall)

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/Trafiknytt-mall_2021-10.docx

Kontakter