Arkivversion 2021:2
Foto: Mats Udde Jonsson

Trafikkontoret ansvarar för katodskydd i ett antal tekniska anläggningar inom kommunen.

Önskas teknisk dokumentation för ett befintligt katodskydd tas kontakt med förvaltare, kompetens ”Förvaltare” kommentar ”Tekniska anläggningar”.

Katodskydd som byggs eller underhålls ska uppfylla ställda krav i dokument ”Projektering och byggnation av katodskydd” som finns till höger på sidan.

Dokument
Kontakter