Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Mats Udde Jonsson

Stadsmiljöförvaltningen ansvarar för elstolpar för torghandel på ett antal platser inom kommunen.

Önskas teknisk dokumentation för en befintlig elstolpe för torghandel tas kontakt med förvaltare, se kompetens ”Förvaltare” kommentar ”Tekniska anläggningar”.

Elstolpe för torghandel som byggs eller underhålls ska uppfylla ställda krav i dokument ”Projektering och byggnation av elstolpar för torghandel” som finns till höger på sidan.