Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

Tillämpning av: TRVK Väg
Klimatzon 1 
ÅDT k = årsmedeldygnstrafik per körfält 
Standardaxlar N ekv = 379,6 ÅDT totalt
Beräkningsanvisning: TRVK Väg

  • om k = 0 
  • om A = 8% 
  • om B = 1,3 
  • om n = 20

 

GATA Dim. Trafikbelastning Tjocklek på terrass av materialtyp enl. TRVK Väg 4.3.1
Trafik-klass/ TRVK Väg Standard axlar Typ av yta och trafik-mängd enl. Tbv/bel Material 1 2 3 42) 52) Lättklinker EPS
5/max 9,0×106 Övriga gator ÅDT k just >4000 Asfaltbetong, slitlager 3) 32 32 32 32 32 32 32
Ev. justerlager 3) x x x x x x x
Justerlager 3) 1) -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16
Bindlager 68 68 68 68 68 68 68
Bundet bärlager, 1 lager 3) 60 60 60 60 60 60 60
Bärlager, kross 0-40 80 80 80 80 80 80 80
Försl.lager, kross 0-125 420 420 510 610 420 420
Geotextil, bruksklass 4 x x x
Armerad betongplatta 100
SUMMA 240 660 660 750 850 660 760
GENOMFART

INFART

HUVUDGATA

4/max 5,0×106 Övriga gator ÅDT k just 4000-2000 Asfaltbetong, slitlager 3) 32 32 32 32 32 32 32
Ev. justerlager 3) X X X X X X X
Justerlager 3) 1) -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16
Bundet bärlager, 2 lager 3) 98 98 98 98 98 98 98
Bärlager, kross 0-40 80 80 80 80 80 80 80
Försl.lager, kross 0-125 420 420 465 565 420 420
Geotextil, bruksklass 4 X X X
Armerad betongplatta 100
SUMMA 210 630 630 675 775 630 730
3/max 2,5 x 106 Övriga gator ÅDT k just 2000-500 Asfaltbetong, slitlager 3) 32 32 32 32 32 32 32
Ev. justerlager 3) X X X X X X X
Justerlager 3) 1) -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16
Bundet bärlager, 1 lager 3) 78 78 78 78 78 78 78
Bärlager, kross 0-40 80 80 80 80 80 80 80
Försl.lager, kross 0-125 420 420 420 510 420 420
Geotextil, bruksklass 4 X X X
Armerad betongplatta 100
SUMMA 190 610 610 610 700 610 71

 

1) Utgår vid utläggning i ett skede.
2) Urschaktning vid lösa terrassytor enligt 12BE2 Urschaktning
3) Krav enligt 13PA1 TBv/bel, Teknisk Beskrivning Väg/Beläggning – Funktionella egenskaper—– = gräns mellan 1:a och 2:a skedet.

Ritningar