Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Tillämpning av: TRVK Väg
Klimatzon 1 
ÅDT k = årsmedeldygnstrafik per körfält 
Standardaxlar N ekv = 379,6 ÅDT totalt
Beräkningsanvisning: TRVINFRA-00224

  • om k = 0 
  • om A = 8% 
  • om B = 1,3 
  • om n = 20

1) Utgår vid utläggning i ett skede.
2) Urschaktning vid lösa terrassytor enligt 12BE2 Urschaktning
3) Krav enligt 13PA1 TBv/bel Teknisk Beskrivning Väg/Beläggning – Funktionella egenskaper—– = gräns mellan 1:a och 2:a skedet.