Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Ständig anmälan

Cykelsignalen ska ha ständig anmälan om möjlighet finns.

Om ständig anmälan inte är möjlig:

  • Tryckknappslådor monteras på en konsol på stolpen så att cyklistens framhjul inte hamnar i körbanan. Konsolen på stolpen får inte sticka ut över cykelns körbana
  • Tryckknappen ska lätt kunna nås utan att gå av cykeln
  • Tryckknappen ska vara placerad på höger sida i körriktningen så att den är enkel att nå.
  • Tryckknappslådan ska ha indikeringslampa som syns minst 270 grader runt lådan. Lådans färg ska vara gul
  • Där det är möjligt ska automatisk detektering ske med hjälp av slingor eller radar
  • Även vid automatisk detektering ska trycknappslåda för cykeln finnas.
  • Överanmälan och förlängning från parallell fordonssignal och gångsignal ska finnas under hela dygnet
  • Överanmälan från parallell kollektivtrafiksignal görs i lämpliga fall
  • Detektorslingor på cykelbana bör förläggas cirka 20 – 40 m från stopplinjen på plan mark. Förläggningsavståndet behöver anpassas beroende på cykelhastigheten som varierar om det är upp- eller nedförsbacke. För en säker detektering kan dubbla detekteringspunkter användas på olika avstånd från stopplinjen. Slingor ska förläggas i par för att ge riktningskännande detektering.

Tidsättning

Beroendefunktion bör finnas. Det innebär att cyklister får grönt samtidigt eller tidigare än parallell fordonssignal.

Cyklister ges normalt grönt över hela gatan (utan slussning) beroende på kort utrymningstid och att det ofta är svårt att få plats med cyklister på en mittrefug.

Cykelvarning för fordonsförare

Dynamisk cykelvarning av fordonsförare. Foto: Jonas Andersson

Eftersom sekundärlykta för cyklister inte används i Göteborg så används i lämpliga fall variabla meddelandeskyltar med cykelsymbol. Dessa uppmärksammar fordonsföraren på att cyklisten har grönt samtidigt som svängande fordon, se bild ovan.