Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:3
Foto: Jonas Andersson

Ständig anmälan

Man ska om möjligt, åtminstone dagtid, låta cykelsignalen ha ständig anmälan. Detta gäller speciellt vid central samordning. 

 

Om ständig anmälan inte är möjlig:

 • Tryckknappslådor monteras på en liten arm på stolpen så att cyklistens framdäck inte hamnar i körbanan. Armen på stolpen får ej sticka ut över cykelns körbana
 • Tryckknappen ska lätt kunna nås utan att gå av cykeln
 • Tryckknappen ska vara placerad på höger sida i körriktningen så att cyklister enkelt når den
 • Tryckknappslådan ska ha indikationslampa som syns minst 270 grader runt lådan. Lådans färg ska vara gul
 • Där det är möjligt ska automatisk detektering ske med hjälp av slingor eller radar
 • Överanmälan och förlängning från parallell gångsignal ska finnas under hela dygnet
 • Överanmälan och förlängning från parallell fordonssignal ska normalt finnas under hela dygnet
 • Överanmälan från parallell kollektivtrafiksignal görs i lämpliga fall
 • Förläggning av detektorslingor
 • Detektorslingor på cykelbana bör förläggas cirka 20 – 40 m från stopplinjen på plan mark. Förläggningsavståndet behöver anpassas beroende på cykelhastigheten som varierar om det är upp- eller nedförsbacke. Slingor ska förläggas i par för att ge riktningsdetektering och ge extra hög detekteringssäkerhet
 • Verifiera att förlagda detektorslingor fungerar genom prov med en testcykel. Det bör vara en minicykel med tjocka däck för att få så lågt utslag som möjligt

 

Tidsättning

Beroendefunktion bör finnas. Det innebär att cyklister får grönt samtidigt eller tidigare än parallell bilsignal.

Cyklister ges normalt grönt över hela gatan (utan slussning) beroende på kort utrymningstid samt att det ofta är svårt att få plats med cyklister på en mittrefug.

 

Anmälan med vägval

Vid flera anmälningsriktningar i samma tillfart kan funktionen vägval användas, under förutsättning att överanmälan eller ständig anmälan inte används. Kollektivtrafikprioritering bör inte heller finnas i korsningen.

För att möjliggöra lösningen behöver gatuutrymmets geometri vara lämpligt för förläggning av detekteringspunkter på rätt avstånd. Cykelbanan behöver även ha tillräcklig bredd för att tillåta två anmälningspunkter jämsides.

Lösningen visualiseras med speciella vägmarkeringar och skyltar enligt illustrationen nedan. 


Schematisk illustration, cykelanmälan med vägval i två tillfarter.

 

Cykelvarning för fordonsförare

Dynamisk cykelvarning för fordonsförare. Foto: Jonas Andersson

Eftersom sekundärlykta för cyklister inte används i Göteborg så används i lämpliga fall variabla meddelandeskyltar med cykelsymbol. Dessa uppmärksammar fordonsföraren på att cyklisten har grönt, se bild ovan.

 

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.