Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Ritningsnumrering

För generella regler för upprättande av ritningar se 12CE Ritningar.

Det är inte tillåtet att lägga till något efter ritningsnumret när du namnsätter ritningarna (filnamnet).

Ritningsnummer för stadsmiljöförvaltningen (SMF) alternativt exploateringsförvaltningen (EXF)

Ritningsnummer består av:

  • Förvaltningstillhörighet (tre bokstäver)
  • Årtal (fyra siffror) och löpnummer från diarienummer (fem siffror)
  • Ritningens löpnummer (enligt tabell nedan)

Exempel på ritningsnummer för stadsmiljöförvaltningen:

Diarienummer: SMF-2023-00123
Ritningens löpnummer: 1001

Ritningsnummer i namnrutan: SMF202300123-1001

Filnamn: SMF2023-00123-1001

Exempel på ritningsnummer för exploateringsförvaltningen:

Diarienummer: EXF-2023-12345
Ritningens löpnummer: 4001

Ritningsnummer i namnrutan: EXF202312345-4001

Filnamn: EXF2023-12345-4001

Etapper

Har du behov av att lägga till exempelvis ett etappnummer i filnamnet kan du göra det mellan diarienummer och ritningsnummer ex SMF2023-00123-E1-1001.

Stora projekt med många ritningar

I stora projekt räcker ibland inte numren till. Då lägger du till en ”0:a” i nummerserien, ex Belysningsförslag nummer 0601-0999 blir då 06001-09999. Om du behöver använda den femsiffriga nummerserien för en ritningstyp så ska den femsiffriga nummerserien användas genomgående i hela projektet för alla typer av ritningar.

Exempel på ett ritningsnummer med femsiffrig serie:

Ritningsnummer i namnrutan: SMF202300123-10001

Filnamn: SMF2023-00123-10001

Se exempel på hur namnruta och filnamn kan se ut se filen SMF2023-00123-1801 till höger.