Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

Ritningsnumrering

Ritningsnummer består av:

  • diarienummer XXXXX-
  • fyra siffror enligt följande:

Ex. 76615-1001

I stora projekt räcker ibland inte numren till. Då lägger du till en ”0:a” i nummerserien, ex Belysningsförslag nummer 0601-0999 blir då 06001-09999. Om du behöver använda den femsiffriga nummerserien för en ritningstyp så ska den femsiffriga nummerserien användas genomgående i hela projektet.  

Se exempel på hur ritningsnummer i ritningsstämpel och namnsättning av ritningen (filnamnet) ska se ut i filen ”350914-1801.pdf” till höger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritningar
  • 350914-1801

    https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/350914-1801.pdf