Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Ritningsnumrering

Ritningsnummer består av:

  • diarienummer XXXXX-
  • fyra alternativt fem siffror enligt följande:

Exempel med fyra siffror (dnr 766/15):
76615-1001

Exempel med fem siffror (dnr 23766/21):
2376621-10001

I stora projekt räcker ibland inte numren till. Då lägger du till en ”0:a” i nummerserien, ex Belysningsförslag nummer 0601-0999 blir då 06001-09999. Om du behöver använda den femsiffriga nummerserien för en ritningstyp så ska den femsiffriga nummerserien användas genomgående i hela projektet.  

Observera att diarienumret kan vara fyra eller fem siffror samt årtalet.

Det är inte tillåtet att lägga till något efter ritningsnumret när du namnsätter ritningarna.

Se exempel på hur ritningsnummer i ritningsstämpel och namnsättning av ritningen (filnamnet) ska se ut i filen ”350914-1801.pdf” till höger.

Ritningar
  • 350914-1801

    https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/350914-1801.pdf