Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Detta kapitel handlar om hur väghållningsfordon och fordon som används vid väghållningsarbete kan vara utrustade med lyktor, vägmärken och annan utmärkning. Det finns också beskrivet vilka undantag föraren av väghållningsfordon kan göra från vissa trafikregler, samt vilka krav som ställs för att få arbeta med fordon på de gator och vägar som Göteborgs Stad ansvarar för.

APG kapitel 9 innehåller följande underrubriker:

9.1.     Undantag för väghållningsfordon
9.2.     Grundläggande fordonsutmärkning och -utrustning
9.2.1       Varningslykta
9.2.2       Företags- eller organisationsmärkning
9.3.     Övrig fordonsutmärkning och -utrustning
9.3.1       Battenburgmönster
9.3.2       Alkolås
9.3.3       Utrustning för backning
9.3.4       LGF-skylt
9.4.     Fordon med särskilt uppdrag
9.4.1       Lots
9.4.2       Skyddsfordon
9.5.     Vägmärken monterade på fordon i rörelse
9.5.1       Vägmärkesvagn
9.5.2       Fordonsmonterad varning för inskränkt framkomlighet (avstängningsanordning)

Se fullständiga krav och rådstext i dokumenten ”Stadsmiljöförvaltningens krav för Arbete på gata” och ”Stadsmiljöförvaltningens råd för Arbete på gata”.