Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Det kan ofta vara en fördel att visa gat- och markstensmönster inom valda mindre ytor. Då kan skala 1:100 vara lämplig. Raster som kan vara missvisande ska undvikas.

 

På ytskiktsplanen redovisas, utöver vad som finns på stomplanen, följande:

  • Befintliga träd och buskar som bibehålls respektive borttages
  • Användningsgränser enligt detaljplan
  • Arbetsområdesgräns
  • Fastighetsgränser
  • Byggnader och entréer samt eventuell förgårdsmark både till nya och befintliga fastigheter, för kvartersmark som ligger i anslutning till allmän plats om det finns framtaget
  • Samtliga ytskikt inklusive mönstersättning av stenytor
  • Planteringsgropar
  • Naturmark
  • Hållplatsmöblering inklusive papperskorgar
  • Övrig möblering, till exempel bänkar, pollare, parkeringsautomat

Se ritningsmall ”0015-Ritningsmall ytskiktsplan” till höger på sidan, för instruktioner och användning se 1EA Instruktion ritningsmallar.

För generella regler för upprättande av ritningar se 12CE Ritningar.

Ritningar (1 st)

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.