Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Lagerstrukturer vid leveranser ifrån tjänsten Kommunala Samlingskartan (KSK)

I tjänsten KSK finns information om ledningsägares lagerstrukturer vid leveranser till KSK. Informationen finns under länken ”Kart- och lagerinformation” i tjänsten KSK, se nedan. Angivna ledningsägare är Kretslopp och vatten, Göteborg Energi AB och trafikkontoret. Här visas även Stadsbyggnadskontoret lagerstruktur för grundkartan då grundkarta beställs i KSK tillsammans med ledningsunderlag. (se bild nedan)