Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Syfte

Entreprenadbesiktning ska ske för kontraktets utförande.

Ansvar

Projektledaren ansvarar för att besiktningsförrättaren utför entreprenadbesiktning med undantag för garantibesiktning där det är Garantisamordnaren som ansvarar.

Vid entreprenadbesiktning ska ”Besiktningsutlåtande (mall)” användas och en kartbilaga som visar besiktningens omfattning ska alltid bifogas.

Dokument

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.