Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Syfte

Entreprenadbesiktning ska ske för kontraktets utförande.

Ansvar

Projektledaren ansvarar för att besiktningsförrättaren utför entreprenadbesiktning med undantag för garantibesiktning där det är Garantisamordnaren som ansvarar.

Vid entreprenadbesiktning ska ”Besiktningsutlåtande (mall)” användas och en kartbilaga som visar besiktningens omfattning ska alltid bifogas.