Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Lo Birgersson

Planeringsmått för spårväg med eget utrymme i gatumiljö framgår av figurerna nedan. Detta gäller både vid nyplanering och vid större ombyggnader. Vid detaljprojektering – se gällande banstandard.

Av trafiksäkerhetsskäl ska spårbanan i första hand vara upphöjd i förhållande till intilliggande körbana, se 3KC Kantstöd.

För utrymmesplanering av bilkörbanor vid sidan av spårbanan – se avsnitt 3DA Utrymme fordonstrafik.

Vid planering för spårväg eller byggnation intill spårväg ska kontakt tas med kompetens ”Förvaltare spårväg” som finns till höger på sidan.