Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Roksana Kazeroony

Fundament för rörstolpar ska vara av betong och uppfylla standard

  • Fundament för pollare ska vara minst 700 mm högt.
  • Fundament för standardstolpe upp till 6 m ska vara minst 108/900 mm
  • Fundament för standardstolpe upp till 8 m ska vara minst 121-127/1300 mm

För högre stolpar och specialstolpar ska fundamentet anpassas efter stolphöjden, geotekniska markförhållandena samt geografiska zonerna avseende vindlaster.

Montering av belysningsfundament i slänt eller dike ska utföras enligt standardritning 5503.