Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Roksana Kazeroony

Fundament för rörstolpar ska vara av betong och uppfylla standard

  • Fundament för pollare ska vara minst 700 mm högt.
  • Fundament för standardstolpe upp till 6 m ska vara minst 108/900 mm
  • Fundament för standardstolpe upp till 8 m ska vara minst 121-127/1300 mm

För högre stolpar och specialstolpar ska fundamentet anpassas efter stolphöjden, geotekniska markförhållandena samt geografiska zonerna avseende vindlaster.

Montering av belysningsfundament i slänt eller dike ska utföras enligt standardritning 5503. 

Ritningar (1 st)

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.