Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Stadsmiljöförvaltningen arbetar ständigt för att förbättra trafiksäkerheten på olika sätt. Göteborgs lokalgatunät är omfattande och det finns inte möjlighet att anlägga vägbulor eller andra hastighetsdämpande åtgärder på hela gatunätet.

Däremot finns det möjlighet för fastighetsägare utmed en gata att ansöka om att få sätta ut blomlådor. Blomlådorna fungerar som en signal och en påminnelse till bilisterna om att ta det lugnt och sänka hastigheten samtidigt som de ser trevliga ut.

Tillstånd krävs från stadsmiljöförvaltningen som först gör en bedömning om gatan är lämplig för blomlådor och därefter beslutar om lådornas placering (se länk till ansökningsförfarandet). Blomlådorna sätts ut i par och det visuella intrycket är en viktig faktor för att dämpa hastigheten på gatan.

Boende bygger och bekostar blomlådorna själva.