Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Sidoområde är det utrymme utanför körbanan eller gång- och cykelbanan som behövs för vägens konstruktion och brukande, till exempel diken, slänter och stödremsor. Om utrustning placeras i sidoområdet ska hänsyn tas till hinderfri bredd, säkerhetszon, sikt mm.

I vissa fall krävs räcken som trafiksäkerhetsåtgärd, läs mer om detta i avsnitten om de olika räckestyperna. För utformning av slänter se 3HA Slänter och diken.