Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Avsmalningar och portar är ett alternativ till en hastighetsdämpade åtgärd. Avsmalningen kan göras med:

  • Mittrefug
  • Dubbla sidorefuger
  • Breddning av gångbanorna (exempelvis timglashållplats)

Avsmalningen bör kombineras med annan hastighetsdämpande åtgärd som vägbula eller sidoförskjutning för att ge tillräcklig hastighetsdämpande effekt.
Sidoförskjutning är särskilt lämplig på platser där det av geotekniska skäl inte går att anlägga vägbulor (se 3JB Sidoförskjutningar).
Avsmalningarna ska märkas ut (se standardritningarna 8501 och 8506).

Portar till 30-områden

Som entrémarkering av 30-område är det en fördel om gränsen tydliggörs genom två portrefuger. Refugerna placeras cirka 15 meter in på den aktuella gatan med anpassning till eventuella utfarter med mera. Se också refuger under kapitel 3JA Vägbulor/förhöjda överfarter.

Exempel på port till 30-område. Foto: Jonas Andersson

Mått portrefuger

  • Totallängd (längs gatan): 1,7 meter med rak sten 0,5 m
  • Bredd: 1,2 m
  • Ränndalsmått: 0,3 m

Vid breda gator kan refugernas storlek ökas. På smala gator finns det bara plats för en portrefug. Portrefugen sätts då på höger sida vid infart till området. Förhållandena för antalet refuger på gatan framgår av tabellen nedan (mer info finns att läsa under 3JA Vägbulor/förhöjda överfarter).

 

 

 

 

 

 

 

 

För att höja uppmärksamheten och dämpa hastigheten bör inte möte mellan bilar ske i porten och bredden på porten ska då inte överstiga 4,2 meter. Detta för att göra det tydligt att möte inte är möjligt.
På platser där trafiken är mer omfattande och/eller det finns risk för att köer stör det övergripande gatunätet kan det vara aktuellt att tillåta möte i porten. Portens bredd bör då vara mer än 5,3 meter.

Utmärkning

Portrefugerna vid infarten till 30-området ska utformas med skylten ”Rekommenderad lägre hastighet 30 km/h”, och baksida motsvarande upphör om infarten är dubbelriktad. Vägmärket ska vara i normal storlek och placeras i båge (se standardritning 8506). Övriga portrefuger markeras med markeringsskärm för 30-områden, (se standardritning 8501).
På smala gator kan skylten ”Rekommenderad lägre hastighet 30 km/h” sättas i storlek liten (se standardritning 8506). Endast i undantagsfall monteras ”Rekommenderad lägre hastighet 30 km/h” på egen stolpe.