Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Kapitlet beskriver drift och underhåll, ansvarsgränser och regler för arbeten på anläggningarna.

Stadsmiljöförvaltningen ansvarar för pumpstationer på ett antal platser inom kommunen.

En pumpstation är en helhet av funktionen ”inget vatten där det inte ska vara”. Internt inom stadsmiljöförvaltningen delas funktionen upp i två delar ”pumpstation” och ”dagvattensystem”.

Pumpstationer förvaltas enligt dokumentet ”Drift och underhåll av pumpstationer” som finns till höger på sidan.

Önskas teknisk dokumentation för funktion ”pumpstation” tas kontakt med förvaltare, se kompetens ”Förvaltare” kommentar ”Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Önskas information om placering se 12AB2 Kommunala Samlingskartan (KSK).

Önskas teknisk dokumentation för funktion ”dagvatten” tas kontakt med förvaltare, se kompetens ”Förvaltare” kommentar ” Gatuunderhåll”.