Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Kapitlet beskriver drift och underhåll, ansvarsgränser och regler för arbeten på anläggningarna.

Stadsmiljöförvaltningen ansvarar för pumpstationer på ett antal platser inom kommunen.

En pumpstation är en helhet av funktionen ”inget vatten där det inte ska vara”. Internt inom stadsmiljöförvaltningen delas funktionen upp i två delar ”pumpstation” och ”dagvattensystem”.

Pumpstationer förvaltas enligt dokumentet ”Drift och underhåll av pumpstationer” som finns till höger på sidan.

Önskas teknisk dokumentation för funktion ”pumpstation” tas kontakt med förvaltare, se kompetens ”Förvaltare” kommentar ”Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Önskas information om placering se 12AB2 Kommunala Samlingskartan (KSK).

Önskas teknisk dokumentation för funktion ”dagvatten” tas kontakt med förvaltare, se kompetens ”Förvaltare” kommentar ” Gatuunderhåll”.

Dokument
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.