Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Lastkombinationer för verifiering i bruks- och brottgränstillstånd samt laster under byggskede bestäms enligt SS-EN 1990, Bilaga A2 med följande anpassningar:

  • ψ-faktorer för lastmodell LM 71 och övriga trafikrelaterade belastningar SS-EN 1990, tabell A 2.3 tillämpas även för spårvagnslast.
  • Lastgrupper för LM71 enligt SS-EN 1991-2, tabell 6.11 med tåglast LM 71 utbytt mot spårvagnslast används för karakteristiska värden på multikomponentlaster.