Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Irena Music

Huvudgator kan klassificeras som trafikled, genomfartsgata eller uppsamlingsgata. Längs huvudgatorna finns ofta ett stort behov av framkomlighet och kapacitet för flera trafikslag. De leder ofta till stadens större målpunkter och mellan stadsdelar, vilket gör dem viktiga för orientering i staden.

Huvudgator utformas normalt för en hastighet på 40 km/h eller 60 km/h och en körfältsbredd som möjliggör att två lastbilar (Lbn) kan mötas. Utmed huvudgator går ofta cykelbanor som utgör en del av pendlingscykelnätet eller det övergripande cykelvägnätet.

Huvudgata med kollektivtrafikkörfält i gatans mitt

Exempel på befintliga huvudgator med kollektivtrafikkörfält är Linnégatan, Övre Husargatan och Litteraturgatan.

Huvudgata utan kollektivtrafikkörfält

Exempel på befintliga huvudgator utan kollektivtrafikkörfält är Odinsgatan, Delsjövägen och Engelbrektsgatan.

 

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.