Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1

När du vill använda stadens mark behövs det ett polistillstånd, detta benämns ofta som markupplåtelse.

Exempel på aktiviteter som innebär markupplåtelse och behöver polistillstånd är:

 • Arbetsbodar
 • Byggsäckar
 • Byggverksamhet
 • Evenemang
 • Filminspelning
 • Foodtrucks
 • Försäljning
 • Försäljning vid evenemang
 • Kiosker
 • Kranuppställning
 • Uteservering
 • Varuskyltning

Polisen tar emot ansökan om polistillstånd och skickar ditt ärende vidare som remiss till trafikkontoret som avgör om användningen av ytan är lämplig. Om Staden godkänner din ansökan tar vi ut en avgift. Här hittar du en länk till Polisens hemsida där du kan ansöka om polistillstånd. Tänk på att betala avgiften för polistillståndet i samband med att du skickar in din ansökan, annars handläggs inte ärendet.

Mer information om markupplåtelse finns i Trafikkontorets Krav för Arbete På Gata (APG) kap 2.2.2, se APG 15B Förutsättningar (APG Kap2).