Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1

När du vill använda stadens mark behövs det ett polistillstånd, detta benämns ofta som markupplåtelse.

Exempel på aktiviteter som innebär markupplåtelse och behöver polistillstånd är:

 • Arbetsbodar
 • Byggsäckar
 • Byggverksamhet
 • Evenemang
 • Filminspelning
 • Foodtrucks
 • Försäljning
 • Försäljning vid evenemang
 • Kiosker
 • Kranuppställning
 • Uteservering
 • Varuskyltning

Polisen tar emot ansökan om polistillstånd och skickar ditt ärende vidare som remiss till stadsmiljöförvaltningen som avgör om användningen av ytan är lämplig. Om Staden godkänner din ansökan tar vi ut en avgift. Här hittar du en länk till Polisens hemsida där du kan ansöka om polistillstånd. Tänk på att betala avgiften för polistillståndet i samband med att du skickar in din ansökan, annars handläggs inte ärendet.

Mer information om markupplåtelse finns i Stadsmiljöförvaltningens Krav för Arbete På Gata (APG) kap 2.2.2, se APG 15B Förutsättningar (APG Kap2).

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.