Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Inom Göteborgs stad finns det ca 12 800m bullerskyddsplank som stadsmiljöförvaltningen ansvarar för årlig skötsel utav. För synpunkter att tänka på vid projekteringen, se dokumentet ”Bullerskyddsplank i Göteborg – synpunkter att beakta vid projekteringen” till höger på sidan. 

För att förhindra att fåglar flyger på transparenta glas- och plastskärmar bör dessa markeras med linjer eller punkter på hela skärmens yta. Markeringarna bör vara minst 5 mm breda och med en bredd om max 10 cm mellan markeringarna.
För ytterligare information se Trafikverkets bifogade dokument ”Miljöanpassning av genomsiktliga skärmar för fåglar” till höger på sidan.

Dokument (2 st)

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.