Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Inom Göteborgs stad finns det ca 12 800m bullerskyddsplank som trafikkontoret ansvarar för årlig skötsel utav. För synpunkter att tänka på vid projekteringen, se dokumentet ”Bullerskyddsplank i Göteborg – synpunkter att beakta vid projekteringen” till höger på sidan. 

För att förhindra att fåglar flyger på transparenta glas- och plastskärmar bör dessa markeras med linjer eller punkter på hela skärmens yta. Markeringarna bör vara minst 5 mm breda och med en bredd om max 10 cm mellan markeringarna.
För ytterligare information se Trafikverkets bifogade dokument ”Miljöanpassning av genomsiktliga skärmar för fåglar” till höger på sidan.

Dokument