Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Trafikkontoret ansvarar för oljeavskiljare i gatumark på ett antal platser inom kommunen.

Oljeavskiljare förvaltas enligt dokument ”Drift och underhåll av oljeavskiljare” som finns till höger på sidan.

Önskas teknisk dokumentation för en befintlig anläggning tas kontakt med förvaltare, se kompetens ”Förvaltare” kommentar ”Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Dokument
Kontakter