Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Roksana Kazeroony

Vid förändringar av belysning i sambyggda områden med trästolpar ska samråd ske med övriga ledningsägare före påbörjande av projektering.

Montage av säkring görs på alusledningen.

Enstaka trästolpar kan monteras vid komplettering av belysning.

Luftledning och trästolpar inom allmän plats ska i möjligaste mån ersättas med markförlagd kabel och rörstolpar.

Alla borttagna trästolpar ska till miljögodkänd destruktion.  Kvitto på detta ska redovisas i kvalitetsdokumentation och vid slutbesiktning.