Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Roksana Kazeroony

Vid förändringar av belysning i sambyggda områden med trästolpar ska samråd ske med övriga ledningsägare före påbörjande av projektering.

Montage av säkring görs på alusledningen.

Enstaka trästolpar kan monteras vid komplettering av belysning.

Luftledning och trästolpar inom allmän plats ska i möjligaste mån ersättas med markförlagd kabel och rörstolpar.

Alla borttagna trästolpar ska till miljögodkänd destruktion.  Kvitto på detta ska redovisas i kvalitetsdokumentation och vid slutbesiktning.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.