Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Max Hjalmarsson

Kartor

Kartor som fanns i blå boken som bilagor kommer att finnas som kartlager i NyStart. För att komma åt kartlagren kommer du behöva logga in i nystart. Nedan listas de aktuella kartor som tidigare fanns i Blå boken.

Bilagor

Bilaga A – Gällande bestämmelser

Utgår

Bilaga B – Definitioner

utgår

Bilaga C – karta över område med skyddsföreskrifter för Göta älv

Idag finns två vattenskyddsområden och regler samt karta kopplat till detta hittar du i 13BC Vattenskyddsområde

Bilaga D – Miljözon

På Göteborg stads hemsida finns karta och information om miljözon 1, se länk till höger.

Bilaga E – Ytor med ytvärme

Kartor över ytor med markvärme hittar du till höger.

Bilaga F – Evenemangsområde och Julhandelsområde

Karta med Evenemangzon och Evenemangstråk samt karta med julhandelsområde och julhandelsstråk hittar du till höger på sidan.

Bilaga G – Gatunamnsförteckning över trafikintensiva vägnätet

Den gamla indelningen i det trafikintensiva vägnätet används dels för att beskriva var trafikmängden är som störst och dels för att veta var det krävs att man ska använda styrd borrning. Från och med nu kommer detta vara kopplat till det prioriterade nätet där borrning krävs på Prioriterade vägnät och Prioriterad Kollektivtrafiknät

Utöver detta finns även två ytterligare vägnät där det inte krävs någon borrning Prioriterade gångnätet och det Prioriterade cykelvägnät.