Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Stadsmiljöförvaltningens anläggningar

Generellt klassas bärande stålkonstruktioner i Göteborg i korrosivitetsklass C5 M enligt SS EN ISO 12944-5. Ovanstående innebär att väljes varmförzinkning som ytbehandling måste denna kompletteras med annan ytbehandling såsom målning för primärt bärande stål i konstruktioner, exempelvis huvudbalkar i broar etcetera. Beläggningar av gummi eller thermoplaster kan även accepteras som ytbehandlingsmaterial.

Detta innebär att skikttjockleken på rostskyddsmålat material ska vara minst 320 µm på stål i atmosfären.

Konstruktioner i vatten eller som kan utsättas för högsta högvatten är Korrosivitetsklassen Im 4.

Konstruktioner typ flytbryggor ska målas enligt Im 4 system A6.04 500 µm med färg godkänd för katodiskt skydd.

För konstruktioner i vatten utan katodiskt skydd ska skikttjockleken på ytbehandlat material vara minst 500 µm lösningsmedelsfri epoxi samt beräknas med rostmån 2 mm. 

Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461 tabell NA.1, Fe/Zn 115 samt 200 µm målning med polyamidhärdad järnglimmerpigmenterad epoxi är ett alternativ till 500 µm lösningsmedelfri epoxi för stålkonstruktioner som går genom mark- eller vattenyta enligt ovan.

Konstruktioner som befinner sig i jord under nivån 0,2 m under lägsta grundvattennivå ska beräknas med 3 mm rostmån alternativt förses med minst 800 µm lösningsmedelsfri epoxi.

Konstruktioner i jord har korrosivitetsklass Im 3.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.