Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Stadsmiljöförvaltningens anläggningar

Generellt klassas bärande stålkonstruktioner i Göteborg i korrosivitetsklass C5 M enligt SS EN ISO 12944-5. Ovanstående innebär att väljes varmförzinkning som ytbehandling måste denna kompletteras med annan ytbehandling såsom målning för primärt bärande stål i konstruktioner, exempelvis huvudbalkar i broar etcetera. Beläggningar av gummi eller thermoplaster kan även accepteras som ytbehandlingsmaterial.

Detta innebär att skikttjockleken på rostskyddsmålat material ska vara minst 320 µm på stål i atmosfären.

Konstruktioner i vatten eller som kan utsättas för högsta högvatten är Korrosivitetsklassen Im 4.

Konstruktioner typ flytbryggor ska målas enligt Im 4 system A6.04 500 µm med färg godkänd för katodiskt skydd.

För konstruktioner i vatten utan katodiskt skydd ska skikttjockleken på ytbehandlat material vara minst 500 µm lösningsmedelsfri epoxi samt beräknas med rostmån 2 mm. 

Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461 tabell NA.1, Fe/Zn 115 samt 200 µm målning med polyamidhärdad järnglimmerpigmenterad epoxi är ett alternativ till 500 µm lösningsmedelfri epoxi för stålkonstruktioner som går genom mark- eller vattenyta enligt ovan.

Konstruktioner som befinner sig i jord under nivån 0,2 m under lägsta grundvattennivå ska beräknas med 3 mm rostmån alternativt förses med minst 800 µm lösningsmedelsfri epoxi.

Konstruktioner i jord har korrosivitetsklass Im 3.