Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Arbetet beskrivs under tillämpliga koder och rubriker i kap E enligt 12CB1 Stadsmiljöförvaltningens ändringar och tillägg till AMA Anläggning.

 

Spårvägsplatta

Se standardritningar 3542 och 3543.
Spårvägsspår grundläggs som alternativ till slipers på en kontinuerlig betongplatta med tjockleken 250 mm alternativt 300 mm vid ett utförande med en bullerreducerande markskiva på grund av att tvärsnittskrafterna blir större då plattan vilar på ett mjukare underlag.
Betongen förses med stålfiberarmering vilken har som uppgift att åstadkomma sprickfördelning. För att resultatet ska bli det bästa möjliga bör stålfibrerna optimeras vad gäller mängd och utförande. Betongen ska ha rätt egenskaper och gjutningen ska ske på ett sätt som minimerar de problem som kan uppstå.

 

Betong

Betongen utförs med anläggningscement med hållfasthetsklassen C35/45. Högre hållfastheter kan väljas i syfte att öka hållfasthetstillväxten i det tidiga stadiet. Vid högre mängd cement i betongen är värmeutvecklingen större vilket kan kräva speciella åtgärder vid utförandet för att minimera de problem som kan komma härav. Viktigt vid projekteringen är att styra utförandet av efterbehandlingen av den gjutna betongen, gjutetapplängder och utseendet på fogar mellan gjutetapperna.

 

Stålfiber

Stålfibrerna har som uppgift att åstadkomma sprickfördelning det vill säga att fördela den oundvikliga krympningen så att minimala sprickor uppstår samt att öka styrkan i brottgränstillstånd. Stålfibrerna förekommer i ett antal varianter vad gäller längd och tjocklek. De egenskaper som har inverkan på betongens slutliga hållfasthet är förutom fibermängden, fibrernas längd och tjocklek. Slankhetstalet som definieras som längden genom tjockleken är ett direkt mått på hur ”effektiva” fibrerna är. Ett högre slankhetstal i kombination med rätt mängd fibrer/m3 ger en mer hållfast betong med avseende på sprickfördelning.

 

Provning av stålfiberbetong

Provning av stålfiberbetong utförs enligt SS-EN 14651 (Provningsmetod för betong med metallfiber-bestämning av böjdraghållfasthet), fiberbetongen ska ha en residualhållfasthet/resthållfasthet av R10,30 / 50% oavsett fibertyp. Provning ska ske vid 28 dygns ålder. Provningen ska utföras av ackrediterat laboratorium.

 

Plastfiber

I område med spårledning ska platta utföras med plastfiber. Fibrerna har som uppgift att åstadkomma sprickfördelning det vill säga att fördela den oundvikliga krympningen så att minimala sprickor uppstår samt att öka styrkan i brottsgränstillstånd. Plast/kolfiber fibrerna förekommer i ett antal varianter vad gäller längd och tjocklek. De egenskaper som har inverkan på betongens slutliga hållfastget är förutom fibermängden, fibrernas längd och tjocklek och draghållfasthet. Slankhetstalet som definieras som längden genom tjockleken är ett direkt mått på hur ”effektiva” fibrerna är. Ett högre slankhetstal i kombination med rätt mängd fibrer/m3 ger en mer hållfast betong med avseende på sprickfördelning. 

 

Förprovning

Förprovning av residualhållfasthet utförs på minst 6 balkar.

 

Fortlöpande provning

Ett prov om tre balkar ska uttas vid gjutning större än 500 m3 betong i de fall det angivits i TB´n.

Ritningar (1 st)

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.