Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Kontaktledningsplaner ska visa de arbeten som ska utföras i luften för kontaktledningsanläggningen och de montage som ska göras på kontaktledningsstolpar. Alla kontaktledningsstolpar ska kunna identifieras med ett stolp-id.
Standardskala är 1:400 alternativt 1:200. Standardritningsutskrift är A3F och A3FF. 

 

Befintligt

 • Befintlig anläggning ska finnas med
 • Hus, plattformar och vägkanter ska finnas med så det går att orientera sig på ritningen
 • Befintlig anläggning ska märkas ut
 • Gällande stolp-id ska skrivas ut med svart färg
 • Vägnamn

 

Nytt

 • Kontaktledningsstolpar med stolp-id
 • Körbar kontaktledning med trådlägen och spannlängder utskrivna
 • Lyft kontaktledning
 • Utliggararmar
 • Tvärtrådar
 • Överkopplingar
 • Vikt-, fast- och fjäderavspänningar
 • Förankringspunkt
 • Sektionsisolatorer
 • Matarpunkter
 • Kontaktledningskryss med över- och underliggande tråd utskriven
 • Kontaktledningsskarvar placering och typ utskriven

 

 

Tillverkningsnummer på spårvägsmaster enligt tabell nedan.

För generella regler för upprättande av ritningar se 12CE Ritningar.