Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Ritningen upprättas normalt i skala 1:50 alternativt 1:20. Den ska visa representativa tvärsnitt genom vägkroppen och redovisa följande:

 • Gatunamn och eventuellt objektsnummer
 • Gatu- eller vägsträcka (längdmätning), det vill säga den sträcka sektionen gäller i princip
 • Utspetsningar och urgrävningar
 • Överbyggnad med angivande av lagertjocklek och samtliga ingående material enligt materialtabell nedan
 • Slänter och diken med angivande av lutningar och eventuella beklädnader samt dikesdjup
 • Dräneringsledningar
 • Kantstöd, räcken, staket och stödmurar
 • Läge för profillinje
 • Läge för på höjdplanen redovisade höjder, alternativt redovisas profilplan
 • Mått på körbanor, körfält, vägrenar, mitt- och sidoremsor, gångbanor och refuger med mera
 • Mått ska utgå från koordinatsatt linje
 • Om området utanför körbanekant varierar men gatusektionen i övrigt är densamma, kan man istället för att rita om hela sektionen, redovisa ett antal detaljer
 • Övriga detaljer, exempelvis specialutformning av rännstensbrunnar, erosionsskydd med mera

 

Materialtabell

Se standardritning 4572 ”Materiallager i normalsektioner” (ritning 1 av 2)” och standardritning 4573 ”Materiallager i normalsektioner (ritning 2 av 2)” till höger på sidan.

Se ritningsmall ”0013-Ritningsmall normalsektion” till höger på sidan, för instruktioner och användning av ritningsmallar se 1EA Instruktion ritningsmallar.

För generella regler för upprättande av ritningar se 12CE Ritningar.

Ritningar

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.