Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Jonas Andersson

Riktlinjerna är stödjande dokument som ger råd och hjälp till projekten. Riktlinjerna fokuserar på hur trafikslagens framkomlighet och säkerhet upprätthålls i samband med ombyggnationer. Riktlinjerna är konkretiseringar av den vision och målbild som är överenskommen inom KomFram Göteborg (PM Trafik 2016):

”Det skal vara enkelt, trafiksäkert och pålitligt att nå sin destination under byggtiden”.

För att konkretisera och bryta ner denna målbild har följande trafikslag prioriterats.

 

Gångtrafik:

Strategin för hur projekten ska förhålla sig till fotgängare bygger på principen ”Gå igenom – säkert och tryggt!”.

 

Cykeltrafik:

Strategin för hur projekten ska arbeta med cykel bygger på principen ”Cykla igenom – överskådligt och med god kvalitet!”.

 

Kollektivtrafik:

Strategin för hur projekten ska arbeta med kollektivtrafiken bygger på principen ”Led igenom!”.

 

Näringslivets transporter:

Strategin för hur projekten ska arbeta med näringslivets transporter bygger på principen ”Led om!”.

 

Riktlinjerna är antagna av ledningsgruppen för KomFram Göteborg och gäller tills vidare. Riktlinjerna är gemensamma för Trafikverket, Göteborgs Stad samt Västtrafik. Riktlinjerna ska beaktas för samtliga trafikstörande projekt i Göteborg – oberoende av organisation och finansiering. 

Dokument

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.